Purenn

Trauku mazgāšanas želeja priekš trauku mašīnas 1L

€12,26

 Ātra 1-3 darba dienu piegāde visā Latvijā!

Gaisu piepilda maigā trauku mazgāšanas mašīnas dūkoņa. Aiz slēgtajām durtiņām notiek brīnums — dabiskās augu izcelsmes virsmaktīvās vielas un kadiķa ekstrakts maģiskā veidā iedarbojas uz visiem jūsu šķīvjiem un glāzēm, padarot visus traukus tīrus un spožus. Vai šī būtu lieliska iespēja ar mierīgu sirdi atvēlēt papildus laiku ģimenei?

Lietošana: ielejiet mazgāšanas līdzekli tam paredzētajā trauku mazgājamās mašīnas nodalījumā. Ja ūdens ir mīksts vai trauku mazgājamā mašīna nav pilnībā piepildīta, pievienojiet vairāk līdzekļa. Nav nepieciešama papildu skalošana. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Sastāvdaļas: attīrīts ūdens, nātrija citrāts, kālija hidroksīds, nejonu virsmaktīvās vielas (augu izcelsmes) ≤ 5%, ksantāna sveķi, etanols (augu izcelsmes), etiķskābe, citronskābe, glicerīns (augu izcelsmes), kālija sorbāts (pārtikas konservants), parastā kadiķa (Juniperus communis) ekstrakts*, smaržviela, parastās priedes (Pinus sylvestris) pumpuru ekstrakts*, *sertificēta organiskā sastāvdaļa.

 

Bīstami


 

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dāmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P264 Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P301 + P330 + P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārnoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā.

P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Iznemt kontaktlcaēs, ja ts āir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpintāt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒSANĀS CENTRU vai ārstu.

P321 Ipaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes).

P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārnoto apģērbu izmazgāt.

Customer Reviews

Based on 5 reviews
40%
(2)
20%
(1)
20%
(1)
20%
(1)
0%
(0)
A
Agnese
Slikts līdzeklis

Lielākā daļa trauku jāpārmazgā rokām pat pēc ilgā trauku mašīnas režīma - uz glāzēm paliek lūpu un pirxtu nospiedumi, salātu bļodas, vidēji netīri šķīvji nav nomazgājušies. Arī katlus tas neizmazgā.
Korķa atvēršana loģiska - domāts par bērnu drošību.

I
Ieva Rustante

Līdzeklis ir ok, bet korķis grūti veras vaļā.

L
Liene

Can't open it..

A
Adelina Klāviņa

Man ļoti patīk, trauki tīri, nepaliek nogulsnes

A
Agnese Kārkliņa

Organic Family Dishwasher Gel 1L